Menu ×
ข้อมูลทั่วไป
พระราชปณิธาน
Clients

แพทย์เฉพาะทาง

เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

หน่วยตรวจสุขภาพ 095-6189591, 0637859759

แผนก อายุรกรรม